Vận mệnh cuộc đời của mình sẽ đi về đâu

Bây giờ Con hãy nắm chặt tay lại và trả lời cho ta xem ba đường đó hiện nay đang ở đâu?
:

Một người đàn ông khi thấy cuộc sống của mình đang diễn ra bình bình không có gì nổi bật liền tìm đến một nhà sư để hỏi:

Sư thầy cho con hỏi, có vận mệnh trên thế gian này không?
Sư thầy trả lời:

Tất nhiên là có chứ con!
Người đàn ông hỏi tiếp:

Vậy vận mệnh cuộc đời con đang ở đâu, con có thể tìm nó không?
Sư thầy liền bảo:

Con hãy ngửa bàn tay trái lên xem đi.
Trong bàn tay của con có ba đường thể hiện: tình cảm; sự nghiệp và sinh mệnh.
Sư thầy nói tiếp:

Bây giờ Con hãy nắm chặt tay lại và trả lời cho ta xem ba đường đó hiện nay đang ở đâu?
Bây giờ thì người đàn ông đã hiểu ra, anh ta trả lời:

Đa tạ Sư Thầy, con đã hiểu rồi: Vận mệnh cuộc đời con luôn luôn chỉ nằm trong tay mình. Vận mệnh cuộc đời con có thay đổi hay không chỉ con mới quyết định được.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông Tin Kinh Doanh